NYANYIAN DARI BUKU
PUJI SYUKUR
Lihat Saran
Nyanyian Liturgi
NYANYIAN PERAYAAN EKARISTI
DAN PERAYAAN SABDA
PembukaanNot awal lagu
PS 319Wahai saudara53455671665
PS 320Awalilah kurbanmu15133433215
PS 321Wahai umat1176567123
PS 322Saudara, mari semua53123432
PS 323Bergemarlah dan bersukaria123332345
PS 324Pujilah Tuhan51765345543
PS 325Ku gembira kau berkata1345565453
PS 326Jemaat Allah marilah55532123
PS 327Hatiku gembira1234556545
PS 328KepadaMu Tuhanku5661165
PS 329Ya Tuhan pandang hambaMu51113322
PS 330Dengan gembira565111321216
PS 331Ku hendak melangkah121233343231
PS 332Tuhan Yesus kami datang342151765
PS 333Sungguhlah indah rumahMu3345671765
PS 334Kini kami menghadapMu33215123
PS 335Datanglah, ya Tuhan33332123222216
PS 336Bahagia kita3325321
PS 337Yesus, lihat umatMu312543212
PS 338Biar anak-anak datang kepadaKu113324351221
Kyrie dan GloriaNot awal lagu
PS 339Kyrie Misa XVII: Adven & Prapaskah (G)12123
PS 340Kyrie Misa I: Paskah (G)561661
PS 341Gloria Misa I: Paskah (G)3211123322343
PS 342Kyrie Misa De Angelis / Misa VIII (G)134556545
PS 343Gloria Misa De Angelis / Misa VIII (G)553212321
PS 344Kyrie Misa Arwah / Misa XVIII (G)123433232171211
PS 347aTuhan kasihanilah kami Misa Lauda Sion333531233
PS 347bTuhan kasihanilah kami Misa Lauda Sion333531233
PS 348bKemuliaan Misa Lauda Sion13555343211
PS 349bTuhan kasihanilah kami Misa Raya II323217656
PS 350bKemuliaan Misa Raya II13555555653455
PS 351Tuhan kasihanilah kami Misa Kita II325114323
PS 352Kemuliaan Misa Kita II5567111123211
PS 353Tuhan kasihanilah kami Misa Kita IV517165
PS 354Kemuliaan Misa Kita IV517165517125
PS 355Tuhan kasihanilah kami Misa Manado34523453423
PS 356Kemuliaan Misa Manado5555555556165
PS 359Tuhan kasihanilah kami Misa Senja111556711
PS 360Pujilah Tuhan Misa Senja333215365
PS 361Kami memuji5345556771
Pujian SabdaNot awal lagu
PS 364FirmanMu Tuhan, Lentera55434555711754
PS 365Yesus t'lah bersabda1165611112332
PS 366Firman Allah yang tersurat3332111216
PS 367aMari kita renungkan2676516
PS 367bMari kita renungkan2676516
PS 368Sabda Tuhan sempurna3355565
PS 369Kurenungkan sabdaMu Tuhan335543456715
PS 370aAllah yang kekal333355666533
PS 370bAllah yang kekal333355666533
PS 371SabdaMu abadi3134557154345
PS 372Tuhan firmanMu kupuji5112321712
PS 373Bersabdalah Tuhan333355332123
SyahadatNot awal lagu
PS 374Credo (G)531433211
PS 375Aku percaya556533321
Persiapan PersembahanNot awal lagu
PS 376Tuhan ambil hidupku32135436712765
PS 377Kami unjukkan, kami sembahkan3345511233
PS 378Ya Tuhan Allahku56161432
PS 379Bapa di surga trimalah56551243
PS 380Sajian roti anggur11712765
PS 380bSajian roti anggur11712765
PS 381Semoga roti anggur3353121326132
PS 382Ambillah Tuhan56711122123
PS 383Aku datang padaMu6611223553566
PS 383bAku datang padaMu6611223553566
PS 384Trimalah persembahan kami561232165
KudusNot awal lagu
PS 385Sanctus Misa XVII: Adven & Prapaskah (G)532113565
PS 386Sanctus Misa I: Masa Paskah (G)323211232321
PS 387Sanctus Misa De Angelis / Misa VIII (G)12312211
PS 388Sanctus Misa Arwah / Misa XVIII (G)3323321233333
PS 390aKudus Misa Lauda Sion335517655
PS 390bKudus Misa Lauda Sion335517655
PS 391bKudus Misa Raya II532155645
PS 392Kudus Misa Kita II35176165
PS 393Kudus Misa Kita IV5651271
PS 394Kudus Misa Manado756576555323
PS 396Kudus Misa Senja151232111
Bapa KamiNot awal lagu
PS 402Pater noster (G)567761765
PS 405Bapa kami 43333332344
Pemecahan RotiNot awal lagu
PS 406Agnus Dei Misa XVII: Adven & Prapaskah (G)531211
PS 407Agnus Dei Misa I: Paskah (G)32321135
PS 408Agnus Dei Misa De Angelis / Misa VIII (G)1221231211
PS 409Agnus Dei Misa Arwah / Misa XVIII (G)5556666656456
PS 411aAnakdomba Allah Misa Lauda Sion3353123
PS 411bAnakdomba Allah Misa Lauda Sion3353123
PS 412bAnakdomba Allah Misa Raya II3234323
PS 413Anakdomba Allah Misa Kita II332517125
PS 414Anakdomba Allah Misa Kita IV517165
PS 415Anakdomba Allah Misa Manado335765
PS 417Lihatlah, Anakdomba Allah Misa Senja111556711
PS 418Tuhan, tak layak aku34515443
PS 419Tuhan, aku tidak layak53535653
PS 420Tiada aku pantas3543221
PS 421Yesus roti yang sejati55657132
PS 422Mari, datang padaKu34512171
PS 423Aku rindu akan Tuhan54431665
KomuniNot awal lagu
PS 424Tuhan Engkau Mencipta5112334565
PS 425Laksana rusa51233332122
PS 426Datanglah ya Yesus33221155443
PS 427Makanlah dan minumlah1122665
PS 428Tuhan Kausatukan kami11216561
PS 430Tuhan Yesus Kau hadir kini333543234
PS 432Pujian kepadaMu Tuhan135323135
PS 433Yang makan dagingKu353216121612
PS 434Santapan peziarah53116665
PS 434bSantapan peziarah53116665
PS 435Hatiku gembira Tuhan33345165
PS 435bHatiku gembira Tuhan33345165
NYANYIAN TEMATIS DALAM MASA KHUSUS
Masa AdvenNot awal lagu
PS 436Kiranya langit terbelah24562432
PS 437Kiranya langit terbelah24562432
PS 442O datanglah Imanuel53453454332
PS 443O datanglah Imanuel6133324321
PS 444KepadaMu ya Tuhan6712671
PS 445Hai, angkatlah kepalamu11234555
PS 446Jurus'lamat datanglah22143232
PS 446bJurus'lamat datanglah22143232
PS 447Waktu Herodes raja di Yudea66567176566
PS 448Putri Sion nyanyilah534512345432
PS 449Gapuramu lapangkanlah354321232
PS 450Maria kau penuh berkat13456543
PS 450bMaria kau penuh berkat13456543
Masa NatalNot awal lagu
PS 451Malam kudus, malam kudus15311531
PS 452Malam kudus56535653
PS 453Dalam kota Raja Daud5711171221
PS 454Hai dengarkan kau gembala55132233
PS 455Gembala pergilah cepat5135135135
PS 456Para malaikat bernyanyi333355431
PS 457Gita surga bergema51171332
PS 458Gembala berjaga di padang51321712432
PS 459Berlutut di palunganMu36716543
PS 460Slamat slamat datang11176511223
PS 461Bernyanyilah merdu11134565
PS 462Lahir Kristus di dunia51131511
PS 463Hai anak semua55355354243
PS 464Hai mari berhimpun115125323432
PS 466Mari lihatlah semua565512532
PS 467Tumbuhlah tunas baru5556553432171
PS 469O Yesus kecil1171271765
PS 470Di Betlehem tlah lahir5123217
PS 471Raja damai17631766
PS 472Di angkasa lihatlah!51312321
PS 473Dari timur jauh benar32167176
PS 476Hai dunia gembiralah17654321
PS 477Hai siarkan di gunung3321651
PS 477bHai siarkan di gunung3321651
Masa PrapaskahNot awal lagu
PS 479Hamba-hambaMu berhimpun65356165
PS 480Mari kita merenungkan67176563
PS 481Hanya debulah aku3343213712167
PS 482O, Anak domba Allah1345565
PS 483O, Yesus, Putra Bapa31234543
PS 484Yesus kurban fitnah22342456
PS 485O, Yesusku332155654323422
PS 486Ya Tuhan, Engkau sumber air hayat33331123176
PS 487Golgota tempat Tuhanku disalib33661677
PS 488Kepala yang berdarah3654323711776
PS 489Yesus Tuhanku mana cahayaMu66653671127
PS 490Dulu Yesus berpuasa33361233
Minggu PalmaNot awal lagu
PS 491Hosanna Putra Daud (G)1556711321171
PS 494Segala Hormat Bakti1556711321171
PS 495Kau Kristus raja pemenang33213555
Kamis PutihNot awal lagu
PS 496Selayaknya kita berbangga13213565
PS 498Jika ada cinta kasih (G)112332343232
PS 499Ubi caritas est vera (G)112332343232
PS 500Pada malam sengsara1323453
PS 500bPada malam sengsara1323453
PS 501Mari kita memadahkan (G)3343255611
PS 502Pange lingua gloriosi (G)3343255611
PS 503Biarkanlah ya Bapa3432321
Jumat AgungNot awal lagu
PS 507Hai umat, apa salahku5123554322171
PS 508O, salib tanda agung112332121
PS 510Lihat salib553432132432
PS 511Lihatlah kayu salib32345323
PS 512Salib di puncak Golgota366161321
Masa PaskahNot awal lagu
PS 514bPujian paskah / exultet (singkat) (G)556117121176716
PS 514cKisah Penciptaan5612123
PS 518Victimae paschali laudes (G)21245432
PS 520Haec dies513456514323
PS 521Gembira dan bernyanyilah113565345
PS 522Ya ratu surga, sukalah11531223
PS 523Bernyanyilah dengan senang55166543
PS 524Kristus bangkit12313455
PS 525Mari bersukacitalah11231345
PS 526Alleluya51235321
PS 527Sang Kristus sudah bangkit516654565
PS 527bSang Kristus sudah bangkit516654565
PS 528Di masa paskah nyanyilah51713261765
PS 529Allah dimuliakanlah17655671
PS 530Nyanyian baru angkatlah53343212123
PS 531Hai orang-orang Galilea134575711
PS 532Yesus terangkat ke surga3345567127
PS 533Naik ke surga cemerlang56712345
PS 534Arah ke surga cemerlang56717123
NYANYIAN TEMATIS DI LUAR MASA KHUSUS
Allah BapaNot awal lagu
PS 535Tuhan dalam surga565432123432
PS 535bTuhan dalam surga565432123432
Yesus KristusNot awal lagu
PS 536Yesus Kristus, Putra Allah35652443
PS 537Dengarlah kisah Yesus5633326
PS 538Yesus, Tuhan dan Allahku534567165
PS 539Yesus Tuhanku312321355
PS 540Ajaib Tuhanku345715434534
PS 541Yesus Kau kehidupanku12314321
PS 542Tuhan Kau gembala kami3332345153
PS 543Pintu satu-satunya35123432
PS 544O Yesus Kristus sang terang112351232
PS 545Ya Yesus, bersabdalah3332113211
PS 546Yesus berkeliling di Galilea555561176616
PS 546bYesus berkeliling di Galilea555561176616
PS 547Raja agung3175434577171
PS 548Kristus jaya33551133
PS 549Hai dunia buka pintumu155321221
PS 550Tuhanku Yesus1112713333423
PS 551Tuhan kini mulia113355656161122
PS 552Terpuji Raja Kristus51712323432321
PS 553Kau Raja mahakuasa17151143
PS 554Ya Kristus Yesus Allahku13453465
PS 555Kau kusembah5165133212
PS 556Sion, puji penyelamat (G)35651765
PS 557Allah yang tersamar11723212776
PS 558Tantum ergo I (G)122321235543
PS 559Tantum ergo II (G)65671321766
PS 560Allah yang tersamar (G)135556543211
PS 561Ya hati Yesus maharahim266564323
PS 562Tuhan Yesus kasihani aku33333432355
PS 563Ku tahu, Tuhanku367143143167
PS 564Yesus Tuhan, trimalah diri kami53213456715
Roh KudusNot awal lagu
PS 565Datanglah, ya Roh pencipta (G)5654565121
PS 566Veni creator spiritus (G)5654565121
PS 567Ya Roh pencipta, datanglah1176512321
PS 568Utuslah RohMu ya Tuhan33333443
PS 569Ya Roh Kudus, datanglah (G)12343212
PS 570O Roh Kudus Ilahi1232161233
PS 571Ya Roh Kudus, kunjungi umatMu1176567123
PS 572Datanglah, ya Roh Kudus32156543
PS 573Pada hari Pentekosta5531165443
PS 574Roh Kudus Allah12332161232
PS 575Dikau Roh Kudus Allah5556611
PS 575bDikau Roh Kudus Allah5556611
PS 576Roh Kudus, ilhami kami5123216
PS 577Roh Tuhan turun ke dunia5553217165
TritunggalNot awal lagu
PS 578Muliakan Allah yang esa13454323
PS 578bMuliakan Allah yang esa13454323
PS 579bMari kawan, pujilah31334575
PS 580Hai umat pujilah Bapa11131353
PS 580bHai umat pujilah Bapa11131353
PS 581Terpujilah Tritunggal53321443255
PS 582Pujilah Bapa dan Putra16512332
PS 583Ku percaya Allah Bapa17116711
PS 584Aku percaya5153321253
HIDUP MENGGEREJA
Persekutuan
BaptisNot awal lagu
PS 585Masuklah rumah Allah6531176
PS 586Yesus Tuhan Engkaulah Mesias6231712236
PS 589Di gunung suci53655671765
PS 590Di dalam pembaptisan5656561231656
PS 591T'lah kutemukan dasar kuat535654321
PS 592Syukur kepadaMu, Tuhan53117125443
PS 593Pandang ya Bapa5345534221
PS 594Puji syukur bagi Tuhan16123233
PS 595Yang mau dibimbing oleh Tuhan367176753
RekonsiliasiNot awal lagu
PS 596Kami hendak menghadap3332432
PS 597Hai mari pulang anakKu63617656
PS 598UmatKu, bertobatlah2346432
PS 598bUmatKu, bertobatlah2346432
PS 599Di muka Tuhan Yesus671121766
PS 600O, rahmat yang mengagumkan513132165
PS 601Kasihanilah umatMu Tuhan56123123565
PS 602Ya Tuhanku, hapuslah dosaku35432171766
PS 603Curahkan rahmat3336317656
PS 605Dengarlah Ya Tuhan (G)13555517565
PS 606Dari bawah tubir dosa67167566
PerkawinanNot awal lagu
PS 611Berkatilah ya Tuhan nikah ini317132346543
PS 613Bahagialah tiap rumah tangga13511765443
Persekutuan JemaatNot awal lagu
PS 616Satu tubuh kita1234321
PS 617Jadilah mereka satu663326127
PS 618Di dalam Kristus bertemu51765543
PS 619Alangkah bahagianya35555665
PS 620Lihatlah rumah Allah5516715
PS 621Gereja bagai bahtera36677117
PS 622Batu sendi gereja3334332
MariaNot awal lagu
PS 623Salve Regina (G)13565
PS 624Regina caeli (G)12123432
PS 625Ave Maria (G)4122676
PS 626Ave Regina caelorum (G)17656121
PS 627Alma Redemptoris Mater (G)134565556715
PS 628Salam bagimu Maria123532125
PS 628bSalam bagimu Maria123532125
PS 629Kurangkai mawar yang harum6656361767
PS 630Ratu Rosari534535176543
PS 631Salam, Bunda Maria5611133212
PS 632Dengarkanlah Maria517651345
PS 633Diberkatilah engkau5577117
PS 634Bersukalah saudaraku51122342
PS 635Perawan pilihan Allah51122332
PS 636Maria menerima kabar512345553221
PS 637Salam ya ratu surgawi345123432
PS 638Hai pujilah554351231
PS 639Lihat bunda yang berduka12334533
Orang KudusNot awal lagu
PS 640Berkat dua belas rasul55514312
PS 641Segala bangsa5321561253
PS 642Bersoraklah, umat Kristus12324315
PS 643Bermadahlah kita5131234531275
PS 644Santo Yusuf yang menjaga55132715
PS 645Yusuf, keturunan Daud656176123
Bakti Kepada Allah
ImanNot awal lagu
PS 646Tuhanlah gembalaku5554321
PS 647Tuhan Engkaulah gunung batuku3176676753
PS 648Allah Bapa melindungi12335332
PS 649Allahmu benteng yang teguh1115671765
PS 650Siapa yang berpegang123321135543
PS 651Ketika badai menerjang671346717143
PS 652Dikau Tuhan, jadilah impianku112165561123
PS 653Tuntun aku, Tuhan Allah5651171232
PS 654Yang berteduh pada Tuhan113534565
PS 655Ku hendak mengikut Kristus11335321
PS 656Tuhan Allah gembalaku5342542171
PS 657Muliakanlah Tuhan Allah156654321
PS 658aTuhan bentengku17717457717
KasihNot awal lagu
PS 659Cinta kasih Allah55551112345
PS 660Hukum baru5536533432123
PS 661Andaikan aku pahami35617656
Pujian dan SyukurNot awal lagu
PS 664Puji syukur12343432153
PS 665Hai umat sluruh dunia16512332
PS 665bHai umat sluruh dunia16512332
PS 668Tuhan Allah namaMu kami puji111712321
PS 669Te Deum (G)35666567176
PS 670Tuhan Engkau kuhormati15611223
PS 672Hai makhluk semua5512353543231
PS 673Pujilah Tuhan sang raja11532176567121
PS 674Hatiku bersukaria565117165
PS 675Jiwaku memuji Tuhan13455717545
PS 677Nyanyikanlah nyanyian baru165112432
PS 680Burung pipit yang kecil5535432
PS 681Tuhan tidak lupa1133553566465
Pelayanan dan Kesaksian
Panggilan, Perutusan, PelayananNot awal lagu
PS 682Panggilan Tuhan1172123432
PS 683aKau dipanggil Tuhan345131671215
PS 683bKau dipanggil Tuhan345131671215
PS 684Ya Tuhan bimbing aku56543323453
PS 688Ya Yesus, hamba sedia36753566
PS 689Jagalah kawananKu3211432
PS 690PadaMu Tuhan dan Allahku5345121715
PS 691Yesus diutus Bapa333532112123
PS 692Yesus mengutus muridNya333454355
PS 693Ya Yesus, Kau menantikan511112343
PS 694Kamulah terang dunia3235253212
PS 694bKamulah terang dunia3235253212
PS 695Aku dengar bisikan suaraMu5123323215
PS 696Kudapatkan di hatiku13516153
PS 697Bimbinglah aku, Tuhanku31232165
PS 698Tolong aku, Tuhan63323365323
PS 699Banyaklah orang di sekitar kita31766667176
PS 700Hai bangkit bagi Yesus5113116
PS 701Ada orang yang sedang di perjalanan33335312333432
PS 702Yang kauperbuat bagi saudaraKu12231334453
PS 703Semua kembang bernyanyi1332111176
Nusa BangsaNot awal lagu
PS 704Terpuji Allah di surga megah5112351271
PS 705Haleluya! Pujilah3563123563
PS 706Betapa agung karya Tuhan51122316217
PS 707Betapa tidak kita bersyukur5565323123
KematianNot awal lagu
PS 708Requiem (G)11211
PS 709In paradisum (G)57122
PS 714Yesus juruslamat kami51321653
PS 717Tuhan padaMu ku berserah366567176
Akhir ZamanNot awal lagu
PS 718Bangunlah dengar suara1355556565
PS 719Sekawanan yang esa33521232
PS 720Datanglah, ya Yesus1233433345565
PS 721Tuhan Yesus jurus'lamat34554322
PS 722Gereja berziarah5566121112234
Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lagumisa di 
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.