Last updated: 22 October 2023
TAHUN A
MINGGU BIASA XVII
Refren 056, Alleluya 960
MAZMUR 119
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji
  untuk berpegang pada firman-firman-Mu.
  Taurat yang Kausampaikan adalah baik bagiku,
  lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak.

2. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku,
  sesuai dengan janji yang Kauucapkan kepada hamba-Mu.
  Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup,
  sebab Taurat-Mulah kegemaranku.

3. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu
  lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua.
  Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu,
  segala jalan dusta aku benci.

4. Peringatan-peringatan-Mu ajaib,
  itulah sebabnya jiwaku memegangnya,
  Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang,
  memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.

Ayat (oleh solis):

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi,
sebab misteri Kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil.

Video

Mazmur Tanggapan Refren 056 Minggu Biasa XVII/A - Pemazmur Amatir
Alleluya 960 Minggu Biasa XVII/A - Pemazmur Amatir
MT & Alleluya Minggu Biasa XVII/A - Didik Madhuswara
Ulangan 852, Alleluya 960
MAZMUR 119
Mazmur (oleh pemazmur): 

1. Bagianku ialah Tuhan,
  aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu.
  Taurat yang Kausampaikan adalah baik bagiku,
  lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak.

2. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku,
  sesuai dengan janji yang Kauucapkan kepada hamba-Mu.
  Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup,
  sebab Taurat-Mulah kegemaranku.

3. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu
  lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua.
  Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu,
  segala jalan dusta aku benci.

4. Peringatan-peringatan-Mu ajaib,
  itulah sebabnya jiwaku memegangnya,
  Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang,
  memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.

Ayat (oleh solis):

Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
karena rahasia Kerajaan telah Kaunyatakan kepada orang-orang kecil.

Video

Mazmur Tanggapan dan Alleluya Minggu Biasa XVII Th A - Monika Dessy
Mazmur Tanggapan & Alleluya PS 852 & 960 Minggu Biasa XVII/A - KMKI
Mazmur Tanggapan & Alleluya Minggu Biasa XVII/A - Sella Selinda
Mazmur Tanggapan & Alleluya Minggu Biasa 17/A - Benny Manurung

Lirik TAHUN A  |  MINGGU BIASA XVII  |  MAZMUR 119

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.