Last updated: 31 October 2023
SEMBAH BAKTOS
Salam Maria dalam Bahasa Sunda

Lagu & Aransemen : Isidor LD | Lirik : N.N

1=Es, MM 75

 
Nada dasar :
Eb   Fm/Eb  Ab/Eb  Eb  Cm  F    F  F7/A  Bb
Sembah baktos  kau -  la Maria pinuh ku sih kur - nia,
  Eb/G  Fm/Ab  Bb  Eb
Pangéran  nyareung-an anjeun.
Eb  Gm  Ab  Eb   Cm  Cm/Bb  F/A  F  Bb
Diberkahan an - jeun di anta-wis  para   is- tri, 
Eb/G   Ab  Eb/G  Ab Eb/G  Fm Eb Bb
sareng diberkahan buah kan-dung - an an- jeun, 
  Ab/Bb  Bb Eb
Gusti    Ye- sus.

Eb   Fm/Eb  Bb    Ab/Eb  Eb
Santa Maria,   ibu Gusti Al -  lah, 
   Cm7  Cm7/Bb  Fmsus  Fm Bb      Ab/Eb  Eb
abdi sada- ya   jalmi  dosa nyuhunkeun pido - a - na,
Cm7      Fm/Ab   Eb/G  Cm7  Eb/G  Ab   Bb Eb
ayeuna sareng engké dina wak - tos  abdi  sadaya maraot. 
Ab/Eb  Eb
A  -  min.
Sembah baktos kaula Maria pinuh ku sih kurnia,
Pangéran nyareungan anjeun.
Diberkahan anjeun di antawis para istri, 
sareng diberkahan buah kandungan anjeun, Gusti Yesus.

Santa Maria, ibu Gusti Allah, 
abdi sadaya jalmi dosa nyuhunkeun pidoana,
ayeuna, sareng engké dina waktos abdi sadaya maraot. 

Amin.

SATBPlayDownload MP3759 KB

SopranoPlayDownload MP3759 KB

AltoPlayDownload MP3760 KB

TenorPlayDownload MP3760 KB

BassPlayDownload MP3762 KB

IringanPlayDownload MP3737 KB

Iringan + MetronomePlayDownload MP3732 KB

Lihat TeksDownload Teks160 KB


Video :

Piano solo oleh Maria Tifani
PS Sang Timur @ Gereja Hati Kudus Yesus Tasikmalaya
Paduan Suara Sang Timur @ Gereja HTBSPM Bandung

Lirik SEMBAH BAKTOS  |  Salam Maria dalam Bahasa Sunda  |  Lagu & Aransemen : Isidor LD | Lirik : N.N  |  1=Es, MM 75

Lirik Chord Lagu Misa Teks Partitur SATB MP3 Koor Puji Syukur Paduan Suara Katolik
Lingkungan Luisa de Marillac Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria | Bandung
Website designed & developed by
lintang papadelon | admin@lagumisa.web.id

All information in this site is not intended for commercial purposes.